DVERE S CELOSKLENENOU VÝPLŇOU VISION GLASS INOX

Pásy INOX na čiernom skle, pozadie matné

  • Antikórová aplikácia na stredovom skle
  • Bezpečnostné exteriérové a interiérové sklo
  • Tepelno-izolačné vlastnosti trojskla na úrovni U=0,6 W/(m²K)
  • Minimálna tepelná rozťažnosť a výborná rozmerová stabilita
  • Bez nalepovaných, vkladaných alebo vystupujúcich prvkov
  • Čistá línia, jednoduchá elegancia, nadčasový vzhľad
  • Prakticky nulová náročnosť na údržbu
  • Ekologický produkt

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
KONTAKTNÝ FORMULÁR